A Point to Remember - Nitro Express Shotshells (Gordon Fosburg Collection)